Den svåra konsten att inreda

Inredning vardagsrum

Inredning är ett stor begrepp som handlar om väldigt mycket beroende på vad vi talar om, vad är det som ska inredas? Ett hus en bostad har sin prägel, ett kontor har en annan prägel. En verkstad som ska inredas har sina krav. Det är ändå till sist människan som bestämmer hur det blir och vad som ska finnas och vilken standard som ska uppfyllas. Sen finns det regler och normer för hur inredningen skall vara beskaffad vad av ser tex. kök i offentliga lokaler, handikappanpassning, det finns ett helt regelverk vad gäller inredning på olika plan. Att inreda kan vara svårt och därför finns det i dag kompetens att använda sig av, inredningsarkitekter och olika konsulter inom olika ämnen för vad som ska inredas. Men det finns alltid någon form av regelverk att följa, eller vissa normer samt men till sist handlar mycket om sunt förnuft.

Att inreda

Vi ska börja med att inreda en bostad. Då är det upp till de som ska bo där att komma fram till det bästa alternativet. Det handlar om färgval, möbler, barnens rum, sängkammare, badrum, toalett, och kök. All inredning oavsett val av material, struktur mm skall vara ergonomiskt och funktionellt. Eftersom man kanske är flera att tycka till om inredningen så kan det bli en del dialoger om hur det ska vara. Det är viktigt att föra dessa samtal i botten för att nå bästa resultat. Även barnen om de kan ska få tycka till. Även i en vanlig bostad, lägenhet eller hus finns det begränsningar eller regler som ska beaktas, som el och våtutrymmen. Säkerheten när vi inreder är viktig så att vi inte får olycksfall på grund av våra val. När vi inreder är det viktigt att ta hänsyn till ljusinsläpp och belysning för att få det som vi önskar. Materialval är viktigt med hänsyn till slitage och längd på hållbarhet. Ibland kan det vara viktigt att kanske lägga en krona extra för att få en längre livslängd på det som vi anskaffar.

Att inreda offentligt

Att inreda utrymmen där flera olika människor ska vistas kräver förtänksamhet. Ergonomi, färgval, och val av utrustning är viktigt så att det passar alla. Det finns regler och normer för att inreda offentligt. Restauranger, kontor, ja många offentliga lokaler är styrda av dessa regler. Jämfört med en bostad så blir det inte någon besiktning, men när det gäller att inreda offentligt så ska alla regler uppfyllas på olika sätt.

Sammanfattning

Alla som avser inreda oavsett om det är privat eller offentligt kan alltid rådfråga någon form av kompetens på området inredning. Detta är något som kan spara en massa bekymmer och kostnader men kan betyda väldigt mycket för slutresultatet. En inredningsarkitekt ser saker som kanske vi inte ser, kommer kanske även med kloka lösningar för att vinna utrymme och funktionalitet. Allt detta handlar om att varje människa har en ide, en plan en tanke om hur den vill ha det. Ibland kan det vara svårt att veta allt som vilken färg är bäst för det typen av underlag. Vilka maskiner och hushållsprodukter passar bäst för mig. Hur vi är gör så är inredning en kostnad som måste tas med i det stora hela. Det kan bli dyrt och fint, men det kan även bli billigt och funktionellt.