Är du med om en LVU i Eskiltuna?

LVU Eskilstuna

Står du i en situation att ditt barn blir föremål för en LVU i Eskilstuna? LVU står för Lagen om Vård av Unga, och det inbegriper barn också. En LVU är något som socialtjänsten i Eskilstuna kan besluta om, även om det formellt alltid är en domstol som beslutar om det, men om socialtjänsten anser att ett barn ska bli omhändertaget, så går domstolen på det beslutet.

Att försöka skydda sitt barn

Ett LVU kan vara ganska dramatiskt, särskilt för barnet som plötsligt förflyttas till ett barnhem, eller en fosterfamilj. Även för föräldrarna är det dramatiskt att hamna i en sådan situation att barnet tas ifrån en.
Men det finns hjälp att få!

Det som är viktigt är att du anlitar bästa tänkbara advokat som kan hjälpa dig i den situationen. Det är dessvärre inte alla advokater som har den rätta kunskapen om barn, och hur man skyddar barn. Är det så att du helt orättvist har hamnat i den situationen att barn blir omhändertaget på felaktiga grunder, så har man som förälder rätt att överklaga beslutet i domstol.

Få hjälp av advokat kämpa för ditt barn

Är beslutet helt grundlös och felaktigt så bör du se till så att rätt beslut blir taget och att barnet inte ska behöva lida mer än nödvändigt och få komma hem igen. Det är det som en advokat kan hjälpa dig med, utan rätt slags advokat står du ganska chanslös mot myndigheter och en domstol.