Vad ska hända med butikslokalerna?

Lokalkonvertering garage

Pandemin har ställt till det för många, det är ingen tvekan om den saken. Inte minst har det varit tufft för många som driver butiker. Även om de fått hålla öppet har kunderna uteblivit. De har istället handlat på nätet. Vad kommer då att hända med butikslokalerna?

Troligen kommer de som vant sig vid att handla på nätet under pandemin att fortsätta med detta även när samhället öppnar upp igen. I många butikslokaler, där det tidigare funnits affärer, kommer det inte finnas något intresse av att öppna en ny butik, när den gamla slagit igen. Hårdast drabbad, enligt Statistiska centralbyrån, är skobutiker.

Konvertering av butikslokaler och garage

Så vad kommer att hända med lokalerna? Många av dem, framför allt de som ligger en bit från centrum, kommer troligen att byggas om till bostäder. Detta kallas lokalkonvertering, och det är inte bara butikslokaler som kan omvandlas på detta sätt. Det gäller även cykelrum, restauranger, hobbyrum och garage. Läs mer om konvertering av garage till bostad hos Make Space, ett företag i Stockholm som är specialiserade på olika typer av lokalkonverteringar. 

Redan idag är det brist på bostäder i många delar av landet, och den bristen kommer inte att bli mindre de närmaste åren. Om fler också kommer att gå över till att arbeta hemifrån kommer efterfrågan på lite större bostäder att öka. Det kommer att öka intresset ytterligare för att bygga om lokaler av olika slag till bostäder, och en bostadsrättsförening som sitter med en butikslokal där ingen vill driva verksamhet kommer att se flera fördelar med att göra om den till en lägenhet som kan säljas, för att på så sätt få in en betalande medlem till föreningen. Detta pekar på att konvertering av alla möjliga typer av lokaler har framtiden för sig, och kanske kommer det även att göras av hyresvärdar.